KOM NU DANMARK

 

Foto: Torben Zifeldt

Hvordan går det dog med Danmark her i midten af 2010’erne?

Uanset hvem der sidder på regeringsmagten, er store dele af det politiske billede i Danmark optaget af partipolitisk plidderpladder, hvor man hele tiden rakker ned på modparten. Det har landet ingen brug for. Ville det ikke være meget bedre med VISIONER, KLARSYN og en vilje til at gøre det bedste for HELHEDEN. Men det er der næsten intet af og slet ikke fra de mange såkaldte politikere, der har så travlt med at profilere sig med alt muligt nonsens.

Nogen vil nok give mig ret i, at vi har hårdt brug for nye tanker og idéer for at kunne finde og udnytte bare nogle af de mange muligheder, som vi er slemme til at overse.

 

der skal andre kræfter til end dem, der så gerne vil profilere sig som politikere, helt uanset deres mangel på kunnen, viden og almindelig erfaring fra f.eks. erhvervslivet. I gamle dage, og i andre civilisationer, havde man ældsteråd og stammeråd eller overbygninger som i UK, et overhus. Vi mangler et lignende organ, der kan se på landet fra oven af – højt og bredt (helikopterperspektiv) – og sørge for, at ny lovgivning skal være nødvendig, forståelig og hænge sammen med anden gældende lovgivning, der skal gennemgås med en tættekam for at komme alt dårligt og utidssvarende til livs.

Vi skal desuden prøve på, at få fat i nogle af de kloge hoveder vi har i Danmark, som ikke har råd eller facon til at sidde i Folketinget og få dem til at gøre det betydeligt enklere at styre vort lille land og gøre det både visionært, klogt og mere indbydende for befolkningen at leve her, give vort dygtige erhvervsliv de allerbedste betingelser og lade være med politisk, at slås om ligegyldigheder. Det kræver klart nok nogle andre krav til politikerne end i dag samt et større brug af råd og idéer fra de mange klartskuende mennesker, der desværre i dag ikke har nogen let adgang til medierne. Måske fordi medierne ikke er interesserede.

Der er forskellige opfattelser af, hvordan vi har det i Danmark. Det politiske landskab har delt sig op i to hovedgrupperinger, nemlig RØD og BLÅ BLOK, fordelt på ca. fire – fem partier fra hver af de to blokke, som vælgerne så kan stemme på. Da vi i Danmark har det repræsentative demokrati, hvor det er antallet af vælgernes kryds udfor de enkelte partier, der afgør, hvilken farve regering, der skal styre os i den efterfølgende fire års periode, er det således vælgerne, der selv har ansvaret for, hvem vi skal regeres af. Det bør alle vælgere være helt klare over.

Der lægges et meget stort ansvar på skuldrene af de partier og politikere, der efter et folketingsvalg kommer til at danne regering. Et ansvar som man kan have sine tvivl om, står helt klart for de politikere, der nu f.eks. skal til at være fagministre og ikke mindst

den ene, der nødvendigvis skal være statsminister. Der var vist én, der meget hurtigt fandt ud af den grumme sandhed i det gamle citat: “Ét er søkort at forstå – et andet skib at føre”.

Foto: Torben Zifeldt

SÅDAN BRUGER VI DE 4 EMNER

Nu har jeg skitseret fire grundlæggende emner, som vi så kan sætte sammen til et godt gammelt begreb, som vi sikkert er mange, der kan huske eksistensen af. Desværre er der ikke mange unge og yngre mennesker, der kender det, da det ikke sådan rigtigt har været brugt i mange år. Jeg taler her om en “Hammel” .Jeg synes, at det er længe siden, at jeg har hørt noget som at “Vi skal trække på samme hammel”, og det er måske en af årsagerne til, at der er sket en mærkværdig sønderdeling af Danmark. Vi er blevet meget mere egoistiske og tænker lige rigeligt nok på højere løn, nedsat arbejdstid, længere ferier og “gratis” ydelser fra det offentlige.

Det er der i og for sig ikke noget mærkeligt i, al den stund, at langtidsplanlægningen, der skulle være lagt for mange år siden, enten er kikset eller slet ikke lagt. Det er ikke nok for politikerne, kun at have “visioner” frem til næste valg, og helt forkasteligt er det, at love befolkningen dyre gaver, hvis politikerne bliver stemt til magten på valgdagen. Dansk velfærd er i en lang årrække blevet kastet i hovedet på befolkningen, der så er blevet vænnet fra, at der også skal være økonomi til at opfylde de mange løfter.

Når jeg nu opfordrer befolkningen til at hæve deres bevidsthed. Til at tænke i helheder. Til at anskue solidaritet som en vævning, der kan holde landet sammen og til at tænke alvorligt på fremtiden, vil det være naturligt at opfordre befolkningen til at være med til at trække med på vor fælles danske hammel. (For en sikkerheds skyld, så er en hammel den stang bag hesten, der dels er fæstnet til vognen og dels er forbundet til hestens seletøj, så hesten via hamlen kan trække vognen).

Der skal trækkes således, at de stærkeste naturligvis trækker mest og de knap så stærke trækker efter bedste evne, men det vigtige er, at alle frivilligt trækker med, også dem der lige er kommet til landet og muligvis ikke kan sproget, men alligevel har en vilje til at blive danskere.

De eneste, der formentlig ikke kan trække med på hamlen er meget syge, stærkt handikappede samt en del af de gamle, men alle der har en arbejdsevne, stor eller lille, skal have mulighed for at kunne arbejde med noget. Om ikke på fuld tid, så på nedsat tid efter den enkeltes tilstand. Og her kan der laves nogle helt nye former for arbejde og ansættelser. Herom senere. Heldigvis er der stærke kræfter, der taler for, at vi skal ophæve den forrykte efterløn, som ingen ude i den store verden fatter en klap af. Folk der forsvarer efterlønnen taler gerne om nedslidte mennesker. Jeg skal ikke forsværge, at sådanne mennesker findes, men bestemt ikke i det antal, der er havnet i denne forsørgelsesordning. Den er dog allerede nu under nedtrapning.

Førtidspensionen er også blevet tildelt med meget rund hånd. Jeg vil vove den påstand (og jeg indrømmer, at det er en påstand), at over halvdelen af folk på førtidspension, udmærket kan udføre et eller andet stykke arbejde, som kan bidrage til Danmarks bruttonationalprodukt. Det er meget forkert, at vi ligefrem har produceret “svage og nedslidte mennesker” på samlebånd og dæleme stadigvæk gør det.

Behovet for at skabe en holdningsændring i det danske samfund er stort, men selv om vi skal være gode mod dem, der har det svært, skal vi ikke være tossegode. Husk på at alle brikker i puslespillet skal placeres på deres rette plads, og for de flestes vedkommende, bør denne plads være omkring hamlen. Det vigtige her er, at befolkningen helst selv, frivilligt skal finde deres plads. Der skal ikke egentligt lovgives om det, men mere gives muligheder, som befolkningen kan tage stilling til.

BEVIDSTHEDEN – HELHEDEN – SOLIDARITETEN – FREMTIDEN. Det er 4 elementer, der kan danne hjørnestenene til en ændring af det danske samfund. Selv om vi har et pragtfuldt land, er det hele skæmmet af, at vi ikke har VISIONER (STRATEGIER). Vi har dårligt nok egentlige PLANER (TAKTIKKER). Og på grund af politisk fnidder og manglende dygtighed hos vore politikere, har vi ikke noget egentligt forkromet OVERBLIK, der ellers helt sikkert ville hindre megen dårlig lovgivning, der ikke hænger sammen med anden måske dårlig lovgivning. Måtte HERREN hjælpe Danmark til at vi kan få en bedre og visionær styring af landet, hvor danskerne kan få lov til at udfolde sig. Vi kan godt, for sådan bruger vi de 4 hjørnestene.

H

Nu har jeg skitseret fire grundlæggende emner, som vi så kan sætte sammen til et godt gammelt begreb, som vi sikkert er mange, der kan huske eksistensen af. Desværre er der ikke mange unge og yngre mennesker, der kender det, da det ikke sådan rigtigt har været brugt i mange år. Jeg taler her om en “Hammel” .Jeg synes, at det er længe siden, at jeg har hørt noget som at “Vi skal trække på samme hammel”, og det er måske en af årsagerne til, at der er sket en mærkværdig sønderdeling af Danmark. Vi er blevet meget mere egoistiske og tænker lige rigeligt nok på højere løn, nedsat arbejdstid, længere ferier og “gratis” ydelser fra det offentlige.

Det er der i og for sig ikke noget mærkeligt i, al den stund, at langtidsplanlægningen, der skulle være lagt for mange år siden, enten er kikset eller slet ikke lagt. Det er ikke nok for politikerne, kun at have “visioner” frem til næste valg, og helt forkasteligt er det, at love befolkningen dyre gaver, hvis politikerne bliver stemt til magten på valgdagen. Dansk velfærd er i en lang årrække blevet kastet i hovedet på befolkningen, der så er blevet vænnet fra, at der også skal være økonomi til at opfylde de mange løfter.

Når jeg nu opfordrer befolkningen til at hæve deres bevidsthed. Til at tænke i helheder. Til at anskue solidaritet som en vævning, der kan holde landet sammen og til at tænke alvorligt på fremtiden, vil det være naturligt at opfordre befolkningen til at være med til at trække med på vor fælles danske hammel. (For en sikkerheds skyld, så er en hammel den stang bag hesten, der dels er fæstnet til vognen og dels er forbundet til hestens seletøj, så hesten via hamlen kan trække vognen).

Der skal trækkes således, at de stærkeste naturligvis trækker mest og de knap så stærke trækker efter bedste evne, men det vigtige er, at alle frivilligt trækker med, også dem der lige er kommet til landet og muligvis ikke kan sproget, men alligevel har en vilje til at blive danskere.

De eneste, der formentlig ikke kan trække med på hamlen er meget syge, stærkt handikappede samt en del af de gamle, men alle der har en arbejdsevne, stor eller lille, skal have mulighed for at kunne arbejde med noget. Om ikke på fuld tid, så på nedsat tid efter den enkeltes tilstand. Og her kan der laves nogle helt nye former for arbejde og ansættelser. Herom senere. Heldigvis er der stærke kræfter, der taler for, at vi skal ophæve den forrykte efterløn, som ingen ude i den store verden fatter en klap af. Folk der forsvarer efterlønnen taler gerne om nedslidte mennesker. Jeg skal ikke forsværge, at sådanne mennesker findes, men bestemt ikke i det antal, der er havnet i denne forsørgelsesordning. Den er dog allerede nu under nedtrapning.

Førtidspensionen er også blevet tildelt med meget rund hånd. Jeg vil vove den påstand (og jeg indrømmer, at det er en påstand), at over halvdelen af folk på førtidspension, udmærket kan udføre et eller andet stykke arbejde, som kan bidrage til Danmarks bruttonationalprodukt. Det er meget forkert, at vi ligefrem har produceret “svage og nedslidte mennesker” på samlebånd og dæleme stadigvæk gør det.

Behovet for at skabe en holdningsændring i det danske samfund er stort, men selv om vi skal være gode mod dem, der har det svært, skal vi ikke være tossegode. Husk på at alle brikker i puslespillet skal placeres på deres rette plads, og for de flestes vedkommende, bør denne plads være omkring hamlen. Det vigtige her er, at befolkningen helst selv, frivilligt skal finde deres plads. Der skal ikke egentligt lovgives om det, men mere gives muligheder, som befolkningen kan tage stilling til.

BEVIDSTHEDEN – HELHEDEN – SOLIDARITETEN – FREMTIDEN. Det er 4 elementer, der kan danne hjørnestenene til en ændring af det danske samfund. Selv om vi har et pragtfuldt land, er det hele skæmmet af, at vi ikke har VISIONER (STRATEGIER). Vi har dårligt nok egentlige PLANER (TAKTIKKER). Og på grund af politisk fnidder og manglende dygtighed hos vore politikere, har vi ikke noget egentligt forkromet OVERBLIK, der ellers helt sikkert ville hindre megen dårlig lovgivning, der ikke hænger sammen med anden måske dårlig lovgivning. Måtte HERREN hjælpe Danmark til at vi kan få en bedre og visionær styring af landet, hvor danskerne kan få lov til at udfolde sig. Vi kan godt, for sådan bruger vi de 4 hjørnestene.

HVAD HAR VI SÅ AT GØRE GODT MED?

I den sydlige del af Danmark har vi et landområde på ca. 43.000 km² og en forholdsvis homogen befolkning på ca. 5.5 mio. individer. Derudover er der Grønland på 2.166.086 km² og en befolkning på knapt 57.000 samt Færøerne på 1.399 km² og en befolkning på ca. 50.000. Vi er et demokratisk land og er et 1000 årigt gammelt konge/dronningerige. Vi er et rigt land, fordi vi har en privat sektor, som har været, og heldigvis stadig er dygtig til at udnytte de muligheder, den har haft og som heldigvis stadig kommer. Den er dog alt for lille til, til stadighed at finansiere dét det koster at have verdens formentlig største offentlige sektor, der er meget dygtig til at suge penge til sig, villigt hjulpet af politikere, der åbenbart totalt har glemt, at den offentlige sektor oprindeligt var ment som en praktisk betjening af landets befolkning og den private sektor og ikke en altslugende gud, som vi alle skal tilbede og bringe enorme offergaver. Derudover har vi en befolkning, der er forholdsvis veluddannet og fleksibel som arbejdskraft. Når jeg skriver forholdsvis, skyldes det, at de senere år har vist, at mange unge ikke kan, hverken læse, skrive eller regne, når de forlader folkeskolen. Desuden er der masser af penge i landet, men de er som oftest komplet utilgængelige for folk, der har gode idéer, men er uden egen formue.

KAN VI FORSØGE, AT GØRE LIVET LIDT LETTERE FOR BEFOLKNINGEN OG ERHVERVSLIVET?

Ja vi kan. Vi har i en årrække kendt til KISS princippet, der står for KEEP IT SIMPLE STUPID. Der er en besynderlig tendens til, at meget skal gøres så krøllet og uforståeligt, at almindelige borgere, og sandelig også dygtige erhvervsfolk, ikke kan forstå f.eks. lovtekst og regler, uden de har en advokat til at oversætte det for dem. Dét er for dumt og det kan vi gøre noget ved. Desuden kan vi sørge for, at de mange penge der rent faktisk findes i landet, kommer hele landet til gode gennem investeringer i visioner, idéer og innovation, og ikke bare formøbles af den offentlige mastodont.

Når jeg tidligere påstod, at vi havde “næsten ubegrænsede muligheder”, så mener jeg rent faktisk “næsten ubegrænsede muligheder”. Det er kun vor mangel på fantasi og evne til at sætte iværk, der lægger begrænsninger for os og derfor skal vi prøve at leve os ind i, hvad det er jeg rent faktisk skriver. Vi skal simpelthen gøre os bevidste om, at vi alle sammen kan gøre noget for, at Danmark for alvor kan komme op i eliteklassen, med hensyn til en klog og vidende befolkning, en arbejdsvillig og produktiv befolkning og en befolkning, der både kan tænke langt frem, men også bredt. Vi vil snart opdage, at dét er meget bedre, end at være kortsynede og smalt tænkende. Det danske erhvervsliv vil formentlig fuldt ud forstå at drage nytte af en sådan ændring i danskernes mentalitet. De “næsten ubegrænsede muligheder” skal vi begynde at udnytte til hele nationens bedste.

OM DENNE BLOG:

Det er meningen, at denne blog skal visualisere, hvad der er gået igennem mit hoved de sidste mange år. Hos mig og mange andre, har der været megen hovedrysten, når politiske partier, politikere, politiske blokke, meningsdannere og andre kapaciteter, har turet frem med deres “helt fantastiske” og “absolut nødvendige” idéer, forslag og tiltag. Det skal de selvfølgelig have lov til, men det må også være muligt, for sådan én som mig og andre lignende at komme frem med vore idéer. Det kan være meget svært, hvis man ikke har lange titler og forkortelser tilknyttet sit navn. De seriøse aviser snopper opad i uhyrlig grad, så derfor er en blog en udvej.

Der må meget gerne reageres på mine indlæg, men unødige selvfølgeligheder og eventuelle grisserier vil blive overset. Seriøse indlæg og opbyggelige tanker, vil blive modtaget med kyshånd og måske være med til gøre befolkningen mere tænksom og bevidst om, hvad der kan gøres bedre for Danmark. Men nu får vi se, hvad der kan komme ud af det.

VIGTIGT!  Foroven og ude til højre er der en indholdsfortegnelse over de hovedpunkter (fire parametre) som jeg mener, at vi grundlæggende bør bruge til at gøre vort land bedre samt om, hvordan vi kan anvende dem. De fire hovedpunkter er især vigtige, da de kan danne hele grundlaget for, hvordan vi kan forme fremtidens Danmark. Derefter kommer der en stribe indlæg, der kommer nærmere ind på mine tanker om specifikke emner. Der vil hen ad vejen komme mange af disse.

Jeg ønsker jer rigtig god læsning! Og – Kom nu Danmark!

 

 

6 tanker om "KOM NU DANMARK"

 1. Som en, der også er frustreret over udviklingen i Danmark, kan jeg kun erklære mig enig med hovedparten af synspunkterne på denne hjemmeside. For mig at se er hovedskavanken i Danmark, at for mange ønsker at nyde uden at yde – en mentalitet, som afspejler sig i de oppustede overførselsindkomster, som belaster de danske offentlige finanser. Vi skal tilbage til en anden mentalitet, som bl.a. afspejles i Kennedys berømte ord om, at man ikke skal spørge om, hvad ens land kan gøre for en, men hvad man kan gøre for sit land. Det er en anden form for solidaritet end den nuværende, som er gennemsyret af særinteresser. lad os få nogle økonomiske reformer, som fremmer den personlige frihed, både på det økonomiske og det ikke-økonomiske område.

 2. Hej Ole.
  Din hjemmeside er under hurtig udvikling, skal jeg love for, med bl.a. flotte fotos. – Skulle du på et tidspunkt få lyst til også at udvide med musik, kan jeg anbefale dig at kigge på Erik Pontoppidans hjemmeside, http://www.ponty.dk. EP er en gammel rejsefreak, som jeg har truffet til et rejsefordrag, og selv om det at rejse omkring i verden måske ikke lige er dig, kan du måske alligevel finde inspiration på hans hjemmeside.
  Fortsat god arbejdslyst og på gensyn i Kirkesvinget 5 til kaffe og chokoladekage.
  Kh. Hardy

  • Hej Hardy,
   Tak for dine pæne ord, de luner, men jeg er ikke så sikker på, at det vil blive aktuelt med musik på denne blog. Jeg vil dog besøge hans hjemmeside og se, hvad der er der. Og yes, Kirkesvinget vil være mandatory. Kh. Ole

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Current day month ye@r *